Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Konferencje Politechniki Śląskiej

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody

26-28 czerwiec 2013 SZCZYRK

 Menu

 Patronat honorowy

 Patronat naukowy

 Patronat medialnyWydawca miesięcznika

 Szczegółowy program konferencji

Środa 26.06.2013 - ŚLĄSKIE FORUM WODOCIĄGOWE

09.00 - rejestracja uczestników, rozpoczęcie pracy sekretariatu konferencji
11.00 - 14.00 - debata Śląskie Forum Wodociągowe
 • Marcin Kubiak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Możliwości finansowania inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnej przywsparciu środków Unii Europejskiej
 • Elżbieta Sikorska, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji
 • Katarzyna Paprocka, Doradca Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych
 • Małgorzata Staś, Stefania Koczar-Sikora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego
  Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego (II wersja)
 • Jarosław Błaszczak, Partner Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o.
  Alternatywne źródła finansowania sektora wodociągowego - korzyści, zagrożenia
 • Tadeusz Rzepecki, Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
  Branża wodociągowo-kanalizacyjna w okresie rozliczeń finansowych i zobowiązań Traktatu Akcesyjnego z Unią Europejską w ocenie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
 • Janusz Ogiegło, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Dystrybucji, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  Przedsiębiorstwo wodociągowe w XXI wieku
14.00 - 15.00 - Lunch
15.30 - 18.00 - posiedzenie Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
19.00 - ognisko powitalne z kolacją na świeżym powietrzu

Czwartek 27.06.2013

08.00 - 08.45 - śniadanie
09.00 - 09.30 - uroczyste otwarcie konferencji:
 • dr hab. inż. Waldemar Sawiniak prof. nzw. PŚl
 • dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, PAN Sekcja Inżynierii Sanitarnej
 • Jarosław Kania, Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Tadeusz Krężelewski, Prezes KREVOX Sp. z o.o.
09.30 - 11.30 - I sesja - przewodniczący:
 • Jarosław Kania, Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • dr hab. inż. Waldemar Sawiniak prof. nzw. PŚl
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, PAN Sekcja Inżynierii Sanitarnej
 • Katarzyna Jaszczyszyn, Marek M. Sozański, Politechnika Poznańska
  Filtry DynaSand w rozwiązaniach współczesnych zakładów uzdatniania wody
 • Wichrowska Bogna1), Mulik Barbara2), Tomasz Stuczyński3)1)Główny Inspektorat Sanitarny, 2)Doradca Samorządów Gminnych ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego i Jakości Wody, 3)SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o.
  Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ujęć wód podziemnych i potrzeb wyznaczania nowych stref ochronnych
 • Bożenna Toczyłowska, i-BT
  Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym wody w budynkach dla ochrony przed leginellozą
 • Beata Kowalska, Anna Rudawska, Dariusz Kowalski, Politechnika Lubelska
  Badania rury wodociągowej wykonanej z polichlorku winylu eksploatowanej przez 40 lat
 • Mieczysław Łuźniak, Patryk Wójtowicz, Zbigniew Ferenc, Andrzej Kotowski, Politechnika Wrocławska
  Analiza koncepcji modernizacji miejskiej pompowni wody czystej
 • Piotr Kamola, Krevox Sp. z o.o. (referat promocyjny)
  System przyspieszonej koagulacji, sedymentacji KREVOX-FLOCK dla wody pitnej i ścieków
 • Christoph Pietryja, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o. (referat promocyjny)
  Regeneracja sieci wodociągowej rękawem elastycznym
11.30 - 12.00 - przerwa na kawę
12.00 - 14.00 - II sesja - przewodniczący:
 • Prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański
 • dr hab. inż. Izabela Zimoch
 • Wojciech Cieżak, Jan Cieżak, Zbigniew Siwoń, Politechnika Wrocławska
  Sprawność hydrauliczna eksploatowanych przewodów wodociągowych
 • Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska
  Sterowanie złożonych obiektów systemu zaopatrzenia w wodę
 • Jan Studziński, Instytut Badań Systemowych PAN
  Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania niezawodnością i bezpieczeństwem systemów zaopatrzenia w wodę
 • Tadeusz Żaba, MPWiK S.A. w Krakowie
  Analiza pracy turbiny wodnej zabudowanej na rurociągu magistralnym zasilającym krakowski system zaopatrzenia w wodę
 • Tomasz Cichoń1), Jadwiga Królikowska2), Andrzej Królikowski2) 1)PWiK Sp. z o.o. , 2)Politechnika Krakowska
  Doświadczenia eksploatacyjne w gospodarce wodomierzowej w wybranym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji
 • Czesław Grabarczyk, Sekcja Inżynierii Sanitarnej PAN
  Edukacyjne aspekty wybranych przykładów innowacyjnej twórczości inżynierów zaopatrzenia w wodę
 • Jacek Tokarczyk, AQUA SEEN Sp. z o.o. (referat promocyjny)
  Modernizacja technologiczna i techniczna filtrów pospiesznych
 • Marek Mathea, Hobas Polska Sp. z.o.o. (referat promocyjny)
  Zastosowanie rur Hobas w infrastrukturze miejskiej wraz z ochroną przeciwpowodziową
14.00 - 15.00 - obiad
15.15 - 17.00 - III sesja - przewodniczący:
 • Prof. dr hab. inż. Karol Kuś
 • dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. nzw. SGGW
 • Rafał Miłaszewski1), Emilia Ciborowska2), Iwona Skoczko2)1)Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, 2)Politechnika Białostocka
  Koszty uzdatniania wód powierzchniowych
 • Waldemar Sawiniak1), Piotr Niemiec2), Janusz Wawrzyniuk2),Jolanta Herman2), 1)Politechnika Śląska, 2) Zabrzańskie PWiK Sp. z o.o.
  Efekty modernizacji technologii i urządzeń uzdatniania wody podziemnej SUW Leśna w Zabrzu
 • Joanna Jeż-Walkowiak1), Ireneusz Chomicki2), Marek M. Sozański1)1)Politechnika Poznańska, 2)AQUANET S.A.
  Zabezpieczenie i eksploatacja ujęcia infiltracyjnego „Dębina” w czasie stanów powodziowych rzeki Warty
 • Magdalena Jabłońska-Czapla, Eligiusz Kowalski, Jerzy MazierskiInstytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
  Rola zanieczyszczeń punktowych i obszarowych w dystrybucji wybranych metali w zbiorniku wodociągowym Goczałkowice
 • Maciej Kostecki, Joanna Kernert, Krystyna Janta-Koszuta, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
  Rola wód depresyjnych zasilających zbiornik Goczałkowice w aspekcie bilansu azotu i fosforu
 • Grzegorz Pasternak, Barbara Kołwzan, Andrzej M. Dziubek, Aldona Rokicka Politechnika Wrocławska
  Wpływ zanieczyszczeń pogazowniczych na właściwości biologiczne wody podziemnej
 • Sebastian Stefański, AWP Nordic Production (referat promocyjny)
  Technologie separacji stało-ciekłej Nordic Water - wybrane aplikacje
 • Rafał Małecki Krevox Sp. z o.o. (referat promocyjny)
  Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody z niezależnych źródeł finansowania
17.15 - 17.30 - przerwa na kawę
17.30 - 19.00 - IV sesja - przewodniczący:
 • dr hab. inż. Andrzej Urbaniak prof. nzw. PP
 • dr. inż. Tadeusz Żaba, MPWiK S.A. Kraków
 • Krzysztof Surówka, Budmech WT Sp.J. (referat promocyjny)
  Właściwości materiałów z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w instalacjach na SUW
 • Tadeusz Siwiec, Ryszard Okoński, SGGW Warszawa
  Wpływ stosunku średnicy filtru do średnicy ziaren złoża na odżelazianie wody przy wysokich stężeniach żelaza
 • Agata Landwójtowicz, Adam Rak, Politechnika Opolska
  Stan i prognoza zanieczyszczenia związkami azotowymi wody podziemnej ujęcia „Grotowice”
 • Janusz R. Rak, Krzysztof Boryczko, Politechnika RzeszowskaMetoda oceny zagrożenia ujęć wód podziemnych
 • Anna Langer, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego
  Ryzyko zwrotu środków uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Michał Zielina, Wojciech Dąbrowski, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Krzysztof Głód Politechnika Krakowska
  Wpływ cementowania przewodów żeliwnych na jakość wody w krótkim okresie czasu
20.00 - uroczysta kolacja

Piątek 28.06.2013

07.45 - 08.45 - śniadanie
09.00 - 11.00 - V sesja - przewodniczący:
 • dr inż. Bożenna Toczyłowska
 • Prof. dr. hab. inż. Tadeusz Kotowski
 • Rafał Brodziak, Tomasz Kaźmierski, Politechnika Poznańska
  Analiza wybranych narzędzi w modelowaniu procesów eksploatacyjnych ujęć wody
 • Andrzej Jodłowski, Ewelina Gutkowska, Politechnika Łódzka
  Rola wskaźników biologicznych w ocenie jakości wybranych jednolitych części wód powierzchniowych na obszarach chronionych
 • Aleksandra Łyko, Rajmund Michalski Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze
  Wybrane aspekty technologiczne i metodyczne oznaczania bromianów (V) w wodach do spożycia
 • Izabela Zimoch1), Grzegorz Hudzik2), Bogdan Czapla2), Jarosław Paciej2) 1)Politechnika Śląska, 2)Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
  Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego w budowie elementów systemu bezpieczeństwa zdrowotnego wody
 • Adam Włodarczyk, ZŁOTE RUNO Sp. z o.o. (referat promocyjny)
 • Piotr Żuk, PROBIKO Sp. z o.o. (referat promocyjny)
  Nowoczesne urządzenia UV w polskich wodociągach - stan techniki
 • Wojciech Łaszcz, AQUA SEEN Sp. z.o.o. (referat promocyjny)
  Aspekty techniczne w realizacjach lamp UV
11.00 - 11.15 - przerwa na kawę
11.15 - 12.45 - VI sesja - posterowa z dyskusją
 • dr hab.inż. Izabela Zimoch
 • dr. hab. inż. Waldemar Sawiniak prof. nzw. PŚl
 • Grzegorz Pakuła, Grupa Powen-Wafapomp S.A. (referat promocyjny)
  Oszczędność  energii do napędu pomp  w istniejących pompowniach wodociągowych
 • Barbara Budziło, Aleksandra Polok-Kowalska, Politechnika Krakowska
  Urządzenia chroniące ryby przed dostaniem się do czerpni ujęcia wody powierzchniowej
 • Wojciech Halicki, Instytut Ekologii Stosowanej
  Zmiany środowiskowe na obszarze Polski w XX wieku i ich wpływ na zaopatrzenie w wodę
 • Maciej Kostecki1), Joanna Kernert1), Witod Nocoń2), Krystyna Janta-Koszuta1) 1)Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze, 2)Politechnika Śląska
  Sezonowe i przestrzenne zmiany wybranych wskaźników jakości wody zbiornika Goczałkowice
 • Katarzyna Moraczewska-Majkut1), Monika Działoszyńska-Wawrzkiewicz2) 1)Politechnika Śląska, 2)Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Problematyka wtórnego zanieczyszczenia wód na obszarach silnie uprzemysłowionych
 • Jolanta Bohdziewicz, Gabriela Kamińska, Politechnika Śląska
  Wpływ warunków preparowania membran polimerowych na ich wydajność i stopień usunięcia mikrozanieczyszczeń z roztworów wodnych
 • Jolanta Bohdziewicz, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak, Politechnika Śląska
  Układy sekwencyjne w usuwaniu mykoestrogenów z roztworów wodnych
 • Andrzej Jodłowski, Maciej Dobrzański, Politechnika Łódzka
  Zastosowanie filtrów narurowych i membran ultrafiltracyjnych do oczyszczania szarej wody z prania
 • Tadeusz Kowalski, Politechnika Wrocławska
  Wpływ przemian biochemicznych na usuwanie zanieczyszczeń w procesach oczyszczania wód powierzchniowych
 • Waldemar Sawiniak1), Iwona Kłosok-Bazan2), Janusz Szczepankiewicz3) 1)Politechnika Śląska, 2)Politechnika Opolska, 3)WIK Sp. z o.o. Opole
  Technologiczne możliwości obniżenia twardości w wodzie z ujęcia Opole Grotowice
 • Waldemar Sawiniak1), Mariusz Kołton2), Barbara Kotlarczyk2), Maciej Matusiak2), 1)Politechnika Śląska, 2)GPW S.A.
  Badania pilotowe z zastosowaniem filtra DynaSand nad uzdatnianiem wody górskiej
 • Mikołaj Sikorski, Hanna Bauman-Kaszubska2), 1)Politechnika Świętokrzyska, 2Politechnika Warszawska, Płock
  Relacje pomiędzy produkcją i dystrybucją wody na terenach wiejskich
 • Ewa Szymura, Szymon Salwiczek, Politechnika Śląska
  Radionuklidy w wodzie pitnej. Regulacje prawne i metody usuwania radionuklidów z wody
 • Jarosław Bajer, Ryszarda Iwanejko, Politechnika Krakowska
  Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski Południowej
 • Artur Choma1,2), Małgorzata Iwanek2), Beata Kowalska2), Dariusz Kowalski2) 1)Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie, 2)Politechnika Lubelska
  Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie
 • Ryszarda Iwanejko, Politechnika Krakowska
  Wybrane analizy uszkodzeń sieci wodociągowej
 • Dariusz Kowalski1), Beata Kowalska1), Marian Kwietniewski2) Anna Wdowiak1), 1)Politechnika Lubelska, 2)Politechnika Warszawska
  Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010
 • Paweł Licznar1), Klara Ramm Szatkiewicz2) 1)Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2)IGWP
  Modelowe planowanie sieci wodociągowej w zurbanizowanych obszarach Warszawy z wykorzystaniem histogramów odbiorców referencyjnych
 • Ewa Szymura, Izabela Zimoch, Politechnika Śląska
  Kwantyfikacja stref systemu dystrybucji wody w ujęciu wskaźników strat wody i awaryjności sieci
 • Barbara Tchórzewska-Cieślak, Izabela Piegdoń, Krzysztof Boryczko Politechnika Rzeszowska
  Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych oraz baz danych w analizach ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody
 • Izabela Zimoch1,2), Jarosław Kania1), Zenon Szlęk1) 1)Politechnika Śląska, 2)GPW S.A.
  Analiza pracy podsystemu dystrybucji zasilanego wodą z SUW Miedary
 • Izabela Zimoch, Jolanta Szymik, Politechnika Śląska
  Zastosowanie analiz niezawodności w optymalizacji układu uzdatniania wody
12.45 - 14.15 - VII sesja - przewodniczący:
 • dr hab. inż. Beata Kowalska prof. nzw. PL
 • dr hab. inż. Michał Zielina
 • Ryszarda Iwanejko, Jarosław Bajer, Politechnika Krakowska
  Wybrane matematyczne metody wspomagające decyzje związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej
 • Ewa Hołota1), Beata Kowalska2), Dariusz Kowalski2) 1)KUL Jana Pawła II, 2)Politechnika Lubelska
  Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej
 • Małgorzata Kutyłowska, Politechnika Wrocławska
  Analiza intensywności uszkodzeń sieci dystrybucji wody na przykładzie wybranego miasta
 • Agnieszka Malesińska, Jaroslaw Chudzicki, Politechnika Warszawska
  Wpływ zmiany średnicy na wielkość strat ciśnienia w przewodach sieci wodociągowej poddanych renowacji
 • Iwona Kłosok-Bazan, Eva Sindelarova, Politechnika Opolska
  Doświadczenia z eksploatacji ujęć wody o podwyższonym stężeniu radonu na przykładzie ujęcia Kostelec i Zlata Opavice w Krnowie
 • Marcin Kłos, Jolanta Gumińska, Politechnika Śląska
  Zastosowanie koagulacji i flotacji ciśnieniowej w układach wstępnego uzdatniania wody
14.15 - 14.45 - zakończenie i podsumowanie konferencji:
 • dr hab. inż. Waldemar Sawiniak prof. nzw. PŚl
 • dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, PAN Sekcja Inżynierii Sanitarnej
 • Jarosław Kania, Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Tadeusz Krężelewski, Prezes KREVOX Sp. z o.o.
14.45 - 16.00 - obiad

Sobota 29.06.2013

08.00 - 09.00 - śniadanie

Życzymy Państwu miłego pobytu
Komitet Organizacyjny

  Pobierz plik

 Organizatorzy


Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Zakład Technologii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44-101 GliwiceGórnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 KatowiceKREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa

Opracowanie: Maciej Surowiec