Ogˇlnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn

Start

Aktualnoťci

Organizatorzy

Komitety

Sponsorzy

Dyplomy

Terminarz

Dokumenty

Kontakt

Archiwum

 

KOMITET HONOROWY

 

Prof. dr hab. cz│. koresp. PAN Czes│aw Cempel dr h.c. multi

Prof. dr hab. in┐. Zbigniew D╣browski

Prof. dr hab. in┐. Andrzej Wilk

 

KOMITET NAUKOWY

 

Prof. dr hab. in┐. Jan Adamczyk

Prof. dr hab. in┐. Tomasz Barszcz

Prof. dr hab. in┐. Walter Bartelmus

Prof. dr hab. in┐. Wojciech Batko

Dr hab. in┐. Anna Borucka

Dr hab. in┐. Dorota Burchart, prof. Pî

Dr hab. in┐. Rafa│ Burdzik, prof. Pî

Prof. dr hab. in┐. Adam Charchalis

Prof. dr hab. in┐. Wojciech Cholewa

Prof. dr hab. in┐. Piotr Czech

Prof. dr hab. Tadeusz D╣browski

Dr hab. in┐. Jacek Dyba│a, prof. PW

Dr hab. in┐. Jacek Dziurdč, prof. PW

Prof. dr hab. in┐. Tomasz Figlus

Dr hab. in┐. Piotr Folŕga, prof. Pî

Prof. dr hab. in┐. Jerzy Girtler

Dr hab. in┐. Andrzej Grz╣dziela, prof. AMW

Dr hab. in┐. Grzegorz Grzeczka, prof. AMW

Dr hab. in┐. Wojciech Homik, prof. PRz

Prof. dr hab. in┐. Marek Idzior

Prof. dr hab. in┐. Marianna Jacyna

Prof. dr hab. in┐. Antoni Jankowski

Dr hab. in┐. Wojciech Jurczak, prof. AMW

Dr hab. in┐. Henryk Kačmierczak, prof. PP

Prof. dr hab. in┐. Jan Kici˝ski

Dr hab. in┐. Grzegorz Klekot, prof. PW

Dr hab. in┐. Iwona Komorska, prof. UTH

Dr hab. in┐. úukasz Konieczny, prof. Pî

Prof. dr hab. in┐. Janusz Kowal

Dr hab. in┐. Miros│aw Kowalski, prof. ITWL

Prof. dr hab. in┐. Dorota Kozanecka

Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Kozanecki

Dr hab. in┐. Jaros│aw Kozuba, prof. Pî

Dr hab. in┐. Dariusz Laskowski, prof. WAT

Prof. dr hab. in┐. Bogus│aw úazarz- przewodnicz╣cy

Prof. dr hab. in┐. Jerzy Manerowski

Dr hab. in┐. Jŕdrzej M╣czak, prof. PW

Prof. dr hab. in┐. Jerzy Merkisz

Dr hab. in┐. Jakub M│y˝czak, prof. Pî

Prof. dr hab. Wojciech Moczulski

Dr in┐. Jerzy Motylewski

Dr hab. in┐. Grzegorz Peru˝, prof. Pî

Prof. dr hab. in┐. Andrzej Piŕtak

Dr hab. in┐. Andrzej Puchalski, prof. UTH

Prof. dr hab. in┐. Stanis│aw Radkowski

Prof. dr hab. Minvydas Ragulskis

Prof. dr hab. in┐. Romuald Rz╣dkowski

Prof. dr hab. in┐. Miros│aw Siergiejczyk

Prof. dr hab. in┐. Marcin îlŕzak

Prof. dr hab. in┐. Andrzej îwiderski

Dr hab. in┐. Anna Timofiejczuk, prof. Pî

Prof. dr hab. in┐. Tadeusz Uhl

Dr hab. in┐. Jan Warczek

Prof. dr hab. in┐. Wojciech Wawrzy˝ski

Dr hab. in┐. Grzegorz Wojnar, prof. Pî

Prof. dr hab. in┐. Maciej Woropay

Dr hab. in┐. S│awomir Wierzbicki, prof. UWM

Prof. dr hab. in┐. Rados│aw Zimroz

Prof. dr hab. in┐. Bogdan »ˇ│towski

Prof. dr hab. in┐. Jˇzef »urek

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicz╣cy:
Dr hab. in┐. úukasz Konieczny, prof. Pî

 

Dr hab. in┐. Rafa│ Burdzik, prof. Pî

Dr hab. in┐. Grzegorz Peru˝, prof. Pî

Dr hab. in┐. Jan Warczek

Dr hab. in┐. Dorota Burchart, prof. Pî

Mgr in┐. Pawe│ S│owi˝ski

Mgr in┐. Jerzy úukasik

 

Sekretariat:
Mgr Anna Wieczorek

 

Politechnika îl╣ska, Wydzia│ Transportu i In┐ynierii Lotniczej