XOGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO – TECHNICZNA

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody
21-23 kwietnia 2021 - konferencja on-line
11-12 października 2021

Current issues in water treatment and water distribution
April 21-23 2021 – on-line Conference
11-12 October 2021


                               

 

Szanowni Państwo

 

Szanowni Państwo  

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnego udziału w drugim etapie X Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, która w formie zdalnej miała już miejsce w kwietniu br. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 października 2021 r. w Brennej, w Hotelu Kotarz.

W dniach 22-23 kwietnia br. odbyła  się e-konferencja, w której wzięło udział 183 uczestników. Wiodącą tematyką spotkania były nowe wyzwania polskiego sektorem wod-kan uwarunkowane europejską polityką zrównoważonego rozwoju, w tym implementacją do krajowej legislacji nowej Dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Duże zainteresowanie tematyką i towarzysząca temu owocna dyskusja oraz oczekiwania Uczestników konferencji, skłoniły nas do zorganizowania drugiego etap w formie tradycyjnego spotkania w Brennej, będącego kolejną okazją do wymiany poglądów dotyczących strategicznych dla sektora wyzwań jakie niesie ze sobą nowa Dyrektywa.

Jednym z kluczowych elementów Konferencji jest debata Forum Wodociągowców organizowana wspólnie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego. W debacie tej będziemy kontynuować rozpoczętą kwietniową dyskusję nad nowymi aspektami zaopatrzania ludności w wodę wynikającymi z Dyrektywy 2020/2184 – wyzwania i zagrożenia. Do debaty zaprosiliśmy wybitnych ekspertów m.in. Panią Małgorzatę Bogucką-Szymalską – z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury, Panią Barbarę Mulik – Doradca ds. Systemów Bezpieczeństwa Wody, Pana Tadeusza Rzepeckiego Przewodniczącego Rady IGWP oraz liderów we wdrażaniu sytemu zarządzania ryzykiem dostaw wody do konsumenta we własnych przedsiębiorstwach Panią Annę Olejnik – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Panią Iwonę Lasocką-Gomułę – Aquanet S.A., Panią Aleksandrę Górską – MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, Pan Andrzeja Wójtowicza - Prezes „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., oraz Pana Tadeusza Żabę - Dyrektor ds. Produkcji MPWiK S.A Kraków. Integralnym elementem debaty będą praktyczne warsztaty z zasad wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody w codzienne praktyki wodociągowe.

Wyrażam nadzieję, że pomimo niepewnej obecnie sytuacji, przyjmiecie Państwo moje zaproszenie i spotkamy się w październiku w jak największym gronie, a spotkanie to przyniesie Wszystkim Uczestnikom dużo zadowolenia.

                                                                                                            Łączę wyrazy szacunku i liczę na owocną współpracę.
                                                                       Prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch


Pobierz Komunikat

Pobierz Program Konferencji

Pobierz czasopismo Instal (7-8/2021)


Komitet naukowy

Assist. Professor Nicholas aldacchino Malta College of Arts,
Science & Technology
prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska
Associate Professor Andrea Capodaglio University of Pavia
Professor Agostina Chiavola University of Pavia
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak Politechnika Śląska
Professor Radomir Gono VSB - Technical University of Ostrava
Professor Beata Gorczyca Professor Beata Gorczyca
Associate Professor Mustafa Karaboyacı Suleyman Demirel University
prof. dr hab. inż. Karol Kuś Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Politechnika Warszawska
Associate Professor Oksana Matsiyevska Lviv Polytechnic National University
prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
Professor Vincenzo Naddeo  Salerno University
Professor Volodymyr Pohrebennyk Lviv Polytechnic National University
prof. dr hab. inż. Janusz Rak Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Marek Sozański Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak Politechnika Poznańska
Professor Tatiana Vitenko  Ternopil State Ivan Pul'uj Technical University
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła Politechnika Częstochowska
Associate Professor Ersel Yilmaz Adnan Menderes University
dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, prof. PP Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
dr hab. inż. Andrzej Jodłowski prof. PŁ Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan prof. PO  Politechnika Opolska
dr hab. inż. Beata Kowalska prof. PL Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Dariusz Kowalski prof. PL Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska prof. PK Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Ewa Łobos-Moysa prof. PŚ Politechnika Śląska
dr hab. inż. Waldemar Sawiniak, prof. PŚ Politechnika Śląska
dr hab. inż. Tadeusz Siwiec prof. SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak prof. PRz Politechnika Rzeszowska
dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. PW    Politechnika Warszawska
dr. hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO Politechnika Opolska
dr hab. inż. Michał Zielina prof. PK Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW  Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. PŚ Politechnika Śląska

Komitet organizacyjny

Katedra Inżynierii  Wody i Ścieków, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. PŚ kom. 606 624 196
mgr inż. Aleksandra Bernaczek tel. 32 237 26 98
dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan, prof PO kom. 601 076 969
dr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut 32 237 11 93
dr inż. Światosław Krzeszowski 32 237 19 86
dodatkowy kontakt dla doktorantów i studentów członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Kłaczek”:
Maria Baryła: kom. 784 788 288
Kamila Kamińska: kom. 791 651 269
 

Zagadnienia wiodące

 • kierunki rozwoju technologii uzdatniania wód dla celów komunalnych i przemysłowych, oczyszczania ścieków oraz przetwarzania osadów powstających w tych procesach; · 
 • współczesne problemy eksploatacyjne systemów uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • zarządzanie ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę;
 • efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodociągowych;
 • zagadnienia prawne w ochronie wód;
 • problematyka wodna w aspekcie ochrony środowiska, monitoring wód;
 • modelowanie hydrauliczne i jakościowe sieci wodociągowych;
 • detekcja, monitorowanie i ograniczanie wycieków i straty wody w systemach wodociągowych; ·
 • bezpieczeństwo i ochrona systemów wodnych;
 • zarządzanie zasobami wodnymi;
 • jakość wody;
 • odnowa wody;
 • miejskie systemy odwadniające;
 • systemy wodno-kanalizacyjne na obszarach miejskich;
 • retencja wody.


Relacja z kwietniowej e-konferencji

Rzeczywistość polskiego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w uwarunkowaniach europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju – refleksje z e-konferencyjne Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody – WODA 2020.

Aktualna sytuacja związana z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa istotnie wpłynęła nie tylko na nasze codzienne życie, ale ograniczyła także koleżeńskie spotkania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, jakimi są wszelkiego rodzaju konferencje, warsztaty, szkolenia. Te kuluarowe rozmowy ze znajomymi z innych uczelni, przedsiębiorstw, organizacji, dzielenie się doświadczeniami, spostrzeżeniami są dużą atrakcją mobilizującą do przemierzenia kilkuset kilometrów na miejsce konferencji. Koronawirus, chociaż istotnie wpływa na nasze życie, nie może jednak całkiem go zatrzymać. Jego nowe mutacje i fale zachorowań, ograniczające spotkania w większych grupach osób oraz zamykające hotele, zmusiły organizatorów, organizowanej od 2001 roku w cyklu 2-letnim, X Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, dwukrotnie już przekładanej z powodu pandemii, do skorzystania z innych rozwiązań. Chcąc sprostać trudnym wyzwaniom zdecydowaliśmy się na organizację konferencji w dwóch etapach. Pierwszy etap odbył się w formie e-konferencji w dniach 22-23 kwietnia, drugi etap w formie tradycyjnego spotkania w Brennej zaplanowany został w pierwszej połowie października bieżącego roku, kiedy to najprawdopodobniej zostaną ostatecznie, ponownie uruchomione hotele. Masza Konferencja od szeregu lat, objęta jest patronatem naukowym  Sekcji Inżynierii Sanitarnej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, co gwarantuje jej wysoki poziom merytoryczny oraz  aktualność poruszanych zagadnień związanych z branżą wodociągową i kanalizacyjną. Kwietniowe obrady Konferencji otworzyli zaproszeni Goście: Pani Małgorzata Bogucka-Szymalska -  Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, Pani Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Pan Profesora Marian Kwietniewski – Wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, oraz Profesor Waldemar Sawiniak – Politechnika Śląska.

E-konferencja, w której wzięło udział 183 uczestników, gościła Państwa w wirtualnym studio na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Wirtualne spotkanie, z wykorzystaniem profesjonalnej obsługi multimedialnej, umożliwiło nam kontakt i wymianę poglądów w wielu istotnych kwestiach, jakie przed polskim sektorem wod-kan kreują uwarunkowaniach europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju, w tym implementacja do krajowej legislacji nowej Dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poszczególne panele były transmitowane do uczestników zarówno w aplikacji Zoom, jak i na platformie YouTube. Uczestnicy mogli odbierać transmisję na monitorach podglądowych lub swoich własnych komputerach i utrzymywać łączność z prelegentami i pozostałymi uczestnikami. Taka forma konferencji w wirtualnym studio, umożliwiła prelegentom przedstawienie swoich stanowisk na temat najbliższych wyzwań, czy też osiągnięć z ostatnich kilkunastu miesięcy, pozostałym uczestnikom aktywny udział, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Z drugiej strony zapewniła pełne bezpieczeństwo jej Uczestnikom.

Począwszy od pierwszych edycji konferencji istotnym tematem, budzącym szczególne zainteresowanie zarówno naukowe jak i praktyczne, są zagadnienia związane z bezpieczeństwem wody i zarządzaniem ryzykiem w całym łańcuchu dostaw – od spójnej ochrony zasobów wody w obszarach zasilania do kranu u konsumenta. Zagadnienia te były inspiracją do włączenia od 2013 r. jako stałego elementu Konferencji, dedykowanej tej tematyce panelu dyskusyjnego Forum Wodociągowców. To właśnie poruszany od szeregu lat tematu bezpieczeństwa dostaw wody oraz zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę opartego na ryzyku zdecydował o organizacji wirtualnej konferencji, bowiem w dniu 16 grudnia 2020 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Dyrektywę 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oznacza to konieczność transponowania jej zapisów do prawa polskiego w terminie do 12 stycznia 2023 r., jak i pełnego wdrożenia obowiązkowego zarządzania ryzykiem w procesie dostaw wody do konsumenta najpóźniej do 12 styczna 2029 r. Pozornie wydaje się nam, że jest jeszcze dużo czasu, ale minęły już 4 z 24 miesięcy przeznaczonych na jej transpozycję, a czas nieubłagalnie upływa, skracając okres na podjęcie dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy, w szczególności z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację zaopatrzenia ludności w wodę i zapewnienie jej bezpieczeństwa, zarówno w ramach zbiorowego zaopatrzenia jak i prywatnych, indywidualnych dostaw wody, w szczególności do obiektów prowadzących działalność publiczną lub handlową. Dobra implementacja Dyrektywy w Polsce, jednoznacznie określająca podział obowiązków, z uwzględnieniem kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy procesu dostaw wody do konsumenta, jest gwarantem skutecznego wdrożenia zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę opartego na ryzyku. Okazją do poruszenia tej tematyki, był zorganizowany w ramach konferencji w dniu 22 kwietnia, wspólnie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego, panel dyskusyjny Forum Wodociągowców. Debatę zatytułowaną Zarządzanie ryzykiem dostaw wody – problemy, wyzwania i oczekiwania poświęcono jednemu z głównych celów nowej dyrektywy, jakim jest minimalizowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z wodą do picia poprzez wprowadzanie Planów Bezpieczeństwa Wody. Poprowadziła ją prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch z Politechniki Śląskiej. Podczas debaty o potrzebach inwestycyjnych, organizacyjnych i legislacyjnych oraz doświadczeniach związanych z wdrażaniem oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem dyskutowali: Małgorzata Bogucka-Szymalska - Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, Klara Ramm - przedstawicielka EUREAU, Agnieszka Dybała-Kamińska – Dyrektor Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Anna Olejnik – Z-ca Dyrektora Pionu Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A., Iwona Lasocka-Gomuła – Starszy Technolog w Aquanet S.A., Aleksandra Górska – Koordynator ds. bezpieczeństwa wody, MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Andrzej Wójtowicz - Prezes „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. oraz Tadeusz Żaba - Dyrektor ds. Produkcji Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Wysoki poziom merytoryczny debaty zapewniły wystąpienia ekspertów prezentujących zagadnienia dotyczące:
- Implementacji nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi (2020/2184) - dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska,
- Wyzwań dla branży wod-kan przy wrażaniu Dyrektywy w sprawie jakości wody       przeznaczonej do spożycia przez ludzi - dr inż. Tadeusz Rzepecki,
- doświadczeń z wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody w systemach zaopatrzenia w wodę Warszawy, Słupska, Środy Wielkopolskiej, Poznania i Krakowa.

Prelegenci odpowiadali także na liczne pytania Uczestników. Niestety 3,5 godzinna debaty, ze względu na istotność poruszanych zagadnień związanych z nową DWD, jak i projektem Planów Inwestycyjnych na lata 2021-2027, nie wyczerpała wszystkich aspektów dyskusji, która zgodnie z deklaracją moderatora prof. dr hab. inż. Izabeli Zimoch, będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu w Brennej, zorganizowanym w październiku, w ramach II etapu Konferencji. Tego samego dnia po południu odbyły się Sesja Plenarna i I Sesja Tematyczna, a następnego dnia trzy kolejne Sesje Tematyczne. W trakcie wszystkich Sesji wygłoszono łącznie 37 referatów, poświęconych różnorodnym zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Prelegenci, zarówno z licznych Uczelni jak i przedsiębiorstw wodociągowych, podzielili się swoimi doświadczeniami praktycznymi, czy też rezultatami prowadzonych badań naukowych. W wiodące zagadnienia tematyczne wprowadziły Uczestników Konferencji prezentacje Sesji Plenarnej, którą rozpoczął dr inż. Tomasz Cichoń z Wodociągów Miasta Krakowa S.A, wystąpieniem nt. Zdalny odczyt wodomierzy jako element Smart City. Uzupełnieniem tej tematyki były kolejne prezentacje przedstawiające zagadnienia dotyczące eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę. Zatem merytoryczny zakres Sesji Plenarnej wzbogacili swoimi wystąpieniami:
- dr inż. Wojciech Cieżak z Politechniki Wrocławskiej, wykładem Zastosowanie metody wygładzania wykładniczego do prognozowania dobowego zużycia wody w obszarach wiejskich,
- dr hab. inż. Małgorzata Iwanek, prof. PL z Politechniki Lubelskiej prezentująca Parametry charakteryzujące wycieki z uszkodzonych przewodów wodociągowych w aspekcie bezpieczeństwa środowiskowego,
- dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL z Politechniki Lubelskiej prezentujący Inteligentny system zaopatrzenia w wodę - quasi inteligentna metoda diagnostyczna dla sieci dystrybucyjnej,
- dr inż. Wojciech Koral z Politechniki Śląskiej, który zaprezentował efekty wynikające z Analizy krzywych godzinowego zużycia wody na podstawie danych z systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy,
- dr hab. inż. Alina Pruss, prof. PP z Politechniki Poznańskiej, która podzieliła się z Uczestnikami problematyką Usuwanie substancji organicznych z wody podziemnej – badania technologiczne realizowane w skali pilotowej.

Ponadto Uczestnicy Konferencji, mieli także okazje wysłuchać wielu przedstawicieli firm, prezentujących najnowocześniejsze rozwiązania mające zastosowanie zarówno w sektorze dostaw wody, jak i odprowadzania, oczyszczania ścieków, wód opadowych, oraz badań jakości wody i ścieków. Równolegle do obrad w sesjach tematycznych, w dniu 23 kwietnia odbyło się w ramach programu INTERREG wspólne polsko-czeskie seminarium dla studentów „Zrównoważona elektroenergetyka i środowisko.

Od szeregu lat, w tradycję Konferencji, o wpisują się obrady posiedzenia Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, które również miały miejsce podczas kwietniowego spotkania. Posiedzenie to pozwala nam zgromadzić wybitnych Profesorów, którzy przewodnicząc poszczególnym sesją, swoja wiedzą i autorytetem zapewnili wysoki, merytoryczny poziom przebiegu poszczególnych paneli tematycznych i ich dyskusji.

Podczas dwudniowego spotkanie, nie zbrakło również chwil wytchnienia i wieczornego spotkania koleżeńskiego. Tym razem, pomimo pandemii, spotkaliśmy się wszyscy w czwartkowy wieczór w wirtualnym studio, gdzie odbył się koncert wirtuoza akordeonu, Marcina Wyrostka dedykowany Uczestnikom Konferencji. Artysta zagrał wybrane przez siebie utwory oraz spontanicznie zaproponowane przez słuchaczy. Te wieczorne chwile spędzone z dźwiękach cudownej muzyki, w wyjątkowej atmosferze na długo pozostaną w naszej pamięci. Fantastyczne wykonanie utworów wzbudziło oszałamiającą reakcję Uczestników, którzy dziękowali serdecznie Wykonawcy i Organizatorom. Po koncercie liczne spotkania koleżeńskie w wirtualnych studiach, pozwoliły czerpać radość ze wspólnych wspomnień.

Niewątpliwie, ta edycja oczekiwanej od dłuższego czasu Konferencji była bardzo ważnym wydarzeniem dla branży wodociągowej. Dzięki zaangażowaniu wszystkich Uczestników wiem, iż był to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i koleżeńskie spotkanie. Wydarzenie to było inspirującym doświadczeniem oraz okazją do prezentacji różnych opinii i refleksji dotyczących tak ważnych dla kraju nowych wyzwań wynikających z Dyrektywy 2020/2184 związanych z zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Mam nadzieję, że to spotkanie zaowocuje dialogiem oraz będzie stanowić bodziec do dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń. Dziękując wszystkim Uczestnikom, już dziś zapraszam Państwa na październikowe nasze spotkanie w ramach II etapu Konferencyjne.

Do zobaczenia, prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

 

Zdjęcia 1. Rozpoczęcie obrad Konferencji – prof. dr hab. inż. Izabela ZimochZdjęcie 2. Debata Forum WodociągowcówZdjęcie 3. Debata Forum Wodociągowców – wystąpienie Pani dr inż. Małgorzaty Boguckiej-Szymalskiej z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa InfrastrukturyZdjęcie 4. Ożywiona dyskusja podczas debaty Forum Wodociągowców – Katarzyna Stachowicz- w-ce Prezes Zarządu, RPWiK Sp. z o. o. Zawiercie, Sylwestr Myga, dyrektora Technicznego RPWiK Zawiercie.Zdjęcie 5. Wirtualne studio Konferencji na Politechnice  Śląskiej – dr hab. inż. Iwona Kłosok Bazan – Politechnika Opolska, dr hab. inż. Waldemar Sawiniak – Politechnika ŚląskaZdjecie 6. Zakończenie Konferencji

Kalendarium

25.09.2021 – termin nadsyłania pełnej treści referatów,

07.10.2021 – termin zgłaszania uczestnictwa.Nadesłane artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z listą zgłoszonych artykułów:

Nadesłane artykuły

Rejestracja uczestnictwa

Prosimy pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić ją i odesłać na nasz adres: woda2020@polsl.plPobierz kartę zgłoszenia

Koszty uczestnictwa

Pełny koszt udziału w Konferencji obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, ognisko integracyjne, spotkanie koleżeńskie (kwoty brutto):

koszt dla uczestników z Polski 800,00 PLN
koszt dla uczestników z zagranicy 180,00 EUR
koszt dla doktorantów i studentów* 700,00 PLN
koszt publikacji w czasopiśmie Applied Water Science 400,00 PLN
koszt publikacji w czasopiśmie Instal 400,00 PLN
+ 23% VAT
referat promocyjny 10 min wraz z drukiem w materiałach konferencyjnych (4 strony) 900,00 PLN
referat promocyjny 10 min bez druku w materiałach konferencyjnych 700,00 PLN
ogłoszenie reklamowe w materiałach konferencyjnych jedna strona:
- druk czarno-biały 500,00 PLN
- druk kolorowy 700,00 PLN
ekspozycja na stoisku firmowym:
- VIP w holu głównym (dostępne 2 stoiska, decyduje kolejność zgłoszeń) 1 500,00 PLN
- standard w auli wystawowej 500,00 PLN
* koszt uwzględnia zakwaterowanie w okolicznych obiektach hotelowych.


Opłatę za udział w Konferencji prosimy kierować na konto:
Politechnika Śląska ING Bank Śląski 60105012301000000202113056

w tytule przelewu zamieścić: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody.

UWAGA!!! Na wpłacie zbiorczej lub przelewie prosimy wyszczególnić za jakie osoby dokonano wpłaty.

Informacje dla Autorów

Po pozytywnej recenzji artykuły będą publikowane w języku polskim w punktowanej monografii (rozdział 20 pkt) oraz w czasopismach:

-  w wersji angielskiej: Applied Water Science (lista MNiSW 70 pkt) ;

-  w wersji angielskiej: The Journal “Architecture  Civil Engineering  Environment" ACEE (lista MNiSW 20 pkt);

-  w wersji angielskiej:  Environment Science and Pollution Research (lista MNiSW 70 pkt);

-  w wersji polskiej: Instal (lista MNiSW 20 pkt);

-  w wersji polskiej: Technologia Wody (lista MNiSW 5 pkt).

 • Objętość referatu publikowana w monografii nie może przekraczać 12 stron formatu A4.
 • Na stronie internetowej Konferencji od 01.02.2020 r. dostępny będzie pełny wzór opracowania referatów oraz szablon w edytorze tekstu.
 • Wersję elektroniczną artykułu zawierającą plik z opracowanym według wzoru tekstem oraz osobno pliki z rysunkami, wykresami i tabelami należy dostarczyć organizatorom w terminie do: 03.04.2020 roku.

Opłata konferencyjna obejmuje publikacje prac w monografii, natomiast koszty publikacji w czasopismach punktowanych wynoszą:

- Applied Water Science: 400,00 PLN

- Environmental Science and Pollution Research: 450,00 PLN

- Instal: 400,00 PLN +23% VAT

Pobierz wzór opracowania referatów oraz szablon w edytorze tekstu
Architecture - Civil Engineering - Environment [ACEE]
Instructions for Authors (Applied Water Science)

Wskazówki Redakcyjne

Referat (poster) powinien obejmować do 12 stron formatu A4 (21cmx29,7cm), marginesy: lewy i prawy po 2,5 cm, górny i dolny po 3,0 cm z zastosowaniem edytora tekstów Microsoft Word czcionka Times New Roman CE o wysokości 12 pkt., odstęp między wierszami pojedynczy, wyrównanie dwustronne, bez odstępów przed i po akapicie.

Nad tytułem (w odstępie 24 pkt.) -wyrównanie do prawej- podać imię i nazwisko autora (autorów) - Times New Roman CE (bold) 12 pkt. wraz z afiliacją- Times New Roman CE 10 pkt. Tytuł referatu -wyrównanie do prawej-pisać dużymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 16 pkt. - wersja polska, Times New Roman CE (bold) 14 pkt.-wersja angielska. Pod tytułem w odstępie 30 pkt. zamieścić streszczenia w wersji polskiej i angielskiej- Times New Roman CE kursywa 11 pkt.

Tytuł rozdziału pisać małymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 12 pkt. Tytuł podrozdziału pisać małymi literami czcionką Times New Roman CE (bold) 11 pkt. Opisy rysunków i tabel zamieszczać nad obiektami-wyrównanie do lewej-pisać małymi literami Times New Roman CE kursywa 12 pkt.

Cytowania zamieszczać w nawiasach kwadratowych, a sortowanie bibliografii wykonać w kolejności cytowań.

Wcięcia (początek akapitu) - 0,5 cm. Puste wiersze pomiędzy rozdziałami wstawiać jak dla tekstu zwykłego (czcionka Times New Roman CE 12 pkt., odstęp między wierszami pojedynczy).

Nagłówek stron parzystych stanowią nazwiska autorów oraz numer strony w lewym górnym rogu, nagłówek stron nieparzystych - temat referatu i numer strony w prawym górnym rogu.

Do edycji rysunków, tabel i wzorów zaleca się wykorzystywać wewnętrzne programy narzędziowe stosowanego edytora tekstu. Wszystkie rysunki i wykresy należy przygotować w formie elektronicznej jako oddzielne pliki jak również umieścić w tekście referatu. Fotografie i rysunki utworzone przy użyciu innych programów niż edytor, należy dodatkowo opracować w formie elektronicznej (każdy oddzielnie), stosując następujące formaty rastrowe zapisu: *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.pcx).

Pobierz wzór streszczenia referatów oraz szablon w edytorze tekstu

Pobierz wzór opracowania referatów oraz szablon w edytorze tekstu

Applied Water Science instrukcje dla autorów

ACEE instrukcje dla autorów

Kontakt - dojazd

Wszelką korespondencję związaną z Konferencją prosimy przesyłać na adres:

Politechnika Śląska
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
44 - 100 GLIWICE, ul. Konarskiego 18, pok. 228


z dopiskiem: "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody" lub pocztą elektroniczną.

Koordynator merytoryczno-organizacyjny:

prof. hab. inż. Izabela Zimoch kom. 606 624 196

Sprawy organizacyjne:

mgr inż. Aleksandra Bernaczek 32 237 26 98
dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan, PO kom. 601 076 969
Fax: 32 237 16 38 lub 32 237 10 47
E-mail: woda2020@polsl.pl
WWW: http://konferencje.polsl.pl/woda2020/


Współorganizatorzy konferencji


Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice


Politechnika Opolska
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole


Partnerzy konferencji


Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
z siedzibą w JaworznieAQUA SEEN

Patronat naukowy


Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Patronat honorowy


Izba Gospodarcza Wodociągi PolskieStowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego Konferencji
Patronat

Patronat medialnyWydawca miesięcznika